21. mai 2024

18.00 – 21.00

 

Fast A – Godkjenning av forrige referat

Forrige styremøte kun om NM og det er nå avholdt

 

Fast B – Aktiviteter/gjøremålsliste

Leder redegjør

 

Fast C – Status økonomi

Kasserer redegjør. Pr idag har et godt overskudd totalt i år. NM ga et lite underskudd totalt, men styret er fornøyd da vi forventet et høyere tap. Søknad skal sendes til forbundsstyret. Vi har eget regnskap for NM.

 

Saker for styremøte nr 5

 

Sak 39 – NM oppsummering

Ble gjennomgått

 

Sak 40 – Jaktprøver

Pågår som vanlig i forhold til forhold og dommere. Gjenstår fortsatt en del prøver.

 

Sak 41 – Jublieumsbøker

Forbundet har sendt ut forespørsel om klubben ønsker å kjøpe bøker, men må kjøpe minst 50 bøker. Styret har inntrykk av at boka er veldig god og at flere vil være interessert.

 

Sak 42 – Forespørsel fra Magnar Nordsveen

Spørsmål om klubben ønsker å kjøpe ei bok om bandhund. Styret støtter at Nordsveen kan lage en sak på TROEHKs hjemmeside for å reklamere sin bok i klubben.

 

Sak 43 – Hjemmeside

Per-Kåre (webansvarlig) ønsker en gjennomgang med styret, noe vi ønsker å få til og har bedt han innkalle styret. Styret har ikke hørt noe fra han og Solvar skal undersøke dette. Per-Kåre ønsker mer input fra styret rundt oppbyggingen av hjemmesiden.

 

Sak 44 – Dommerutdannelser

Elevene har elev/aspirant arbeid igjen. Litt uklar status på fremgang her. 2 bandhunddommere, 2 ettersøksdommere og 3 løhunddommere har status ikke ferdig pr.dags dato.

Styret oppfordrer elevene til å ta initiativ selv å kontakte dommere, da prøveledere ikke har kapasitet til å følge dette nøye opp. Alternativet er å vurdere prøvekomiteer for å ha mer kapasitet til slikt arbeid.

Sak 45 – Dommeroppdatering ettersøk/løshund

Kompetansegruppen skal kjøre kurs i både ettersøk. Det skal også kjøres på løshund. De dommerne som ikke er oppdatert og de nye dommerne som ikke har hatt dette kurset må delta. Informasjon sendes ut til dommerne og de som ønsker kan delta.

 

Sak 46 – Jubileum TROEHK

TROEHK blir 40 år i 2023. Styret diskuterer markering, vi har lyst å markere jubileumet på en god måte. Vi ønsker å markere dette på årsmøte og planlegger ift. mat og deltagelse. Vi vurderer å inviterer representanter fra naboklubbene som vi samarbeider med.

 

Sak 47 – Årsmelding

Solvar lager forslag som alle i styre må ta tak i.

 

Sak 48 – Årsmøte

Vi ser at dato for årsmøte 2023 blir for sen ift. innsending av saker til RS som har frist 1. mars. Tømmerneset er ledig 9-12 februar. Årsmøtet settes da til 10. februar. Liste må sendes valgkomiteen.

Frist for innsending av saker til årsmøte: 6. januar

Frist for siste varsel årsmøte: 16.desember

Styremøte må være innen begynnelsen av desember (innen 4. desember)

Årsmøte (meldes om 8 uker før):

Årsmøtepapirer må ut senest 27.januar.

Årsmøte 10. februar med påmelding til middag.

Styremøte dersom det kommer inn saker.

 

Sak 49 – Eventuelt

 

  1. Utvalg – Anders

Ønskelig å etablere utvalg som kan velges på årsmøte, men det er ikke årsmøtesak. Det vil være viktig å knytte prøveleder, styrerepresentant og deltakere med en tydelig arbeidsbeskrivelse.

 

Spørsmål om dette skal velges av styre eller årsmøte?

Klubbens medlemmer kan melde inn forslag til komiteene.

Underlagt styret i klubben

Arbeidsinstruks

Forslag til komiteer kommer på medlemsmøte etter årsmøte.

 

2) Kurs bør kjøres på vinterstid. Vi har dødtid på vinterstid og bør kjøre kurs utenfor prøvesesong og utstillinger. Vi prøver å kjøre kurs utenfor prøvesesong og involvere nye folk.

 

3) Forlag til sak til RS

Direktesending av RS (video). Det er ønskelig å invitere medlemmer inn for å få innsikt i RS og det som foregår der for å skape åpenhet i klubbene.

at dette skal bli en sak til RS må dette vedtas gjennom årsmøtet i TROEHK.

Vi utarbeider sak som skal til årsmøte.

 

4) MeForntaltest på hund (styresak)

Det har vært tema i miljøet om mentalitet på hund. Diskusjon om man kan utdanne noen for gjennomføring av mentaltester i samarbeid med JFF, f.eks. Leie inn kompetanse for å få mer fokus på mentalitet. F.eks. Mosjøen. Diskusjon rundt utdanning.

 

Tonje

Ref.

Legg igjen en kommentar