21. mai 2024

Tikka som kvalp

tehk

08.05.2023 kl. 19.00 – Hos Helge

Alle deltar. Solvar, Anders, Helge, Ståle, Trine Camilla, Terje, Tonje

 

Fast A. Godkjenning referat forrige møte

Rettelse av sak 24 – 2023. Opptak dommer. Skulle være bandhund dommer – ikke løshund dommer

Referatet fra siste styremøte godkjennes med disse kommentarene.

 

Fast B. Aktivitetsliste / Gjøremålsliste Styre

Gjennomgang av «gjøremålsliste» og oppdatert denne.

  • Juli samlinga utgår grunnet NM og høyt arbeidstrykk på styret.
  • Diskusjon av kurs for unghund: Vi forsøker å rekruttere folk i klubben for å holde kurset.

 

Fast C. Status – Økonomi.

Ingenting å melde.

 

Fast D. NM-Bandhund – status.

Kort ref. fra sist møte som var på web,

 

Saksliste

Sak 34 – 2023 – Jubileumsbok.

Tar bilde av styret til jubileumsboka. Egen kladd er sendt i forkant til styremedlemmer. Solvar har gjort et stort arbeid med jublieumsboka.

Sak 35 – 2023 – Styres tanker om gaver NM

Det jobbes med saken

Sak 36 – 2023 – Villmarksmessa

Vår deltakelse der. Stand og delaktig i utstilling. Blir laget et flygeblad

Eventuelt

  • Status Loddbøker – klar

 

Neste styremøte rundt juni-juli. Dato kommer i innkalling.

 

Styremøtet avsluttet 21.00.

Referent Tonje

Legg igjen en kommentar