21. mai 2024

Bli medlem?

Ønsker du å bli medlem ?

NB: Her velger du først Norske elghundklubbers forbund, deretter Troms elghundklubb.  Meld inn direkte på www.nkk.no/medlem

Kontakt styret om du er i tvil.

Har dere husket og betale medlemskontinenten?