18. juli 2024

Termisk kikkert


Etter at dagens jaktprøvereglement ble vedtatt på RS 2022 i sak 14.21 har bruk av termisk kikkert blitt aktualisert. Det er i noen grad også tatt i bruk på jaktprøver. Med bakgrunn i dette kom det et innspill til RS 2024 om å forby bruk av termisk kikkert på jaktprøver.

Et eventuelt forbud må innarbeides som en del av jaktprøvereglementet. Disse er låst for revideringen til 31.01.2027. RS vedtok derfor følgende vedtak: Forbundsstyret oversender forslaget til jaktprøvekomiteen som tar det med seg ved neste revidering av prøvereglene.

Hverken Forbundsstyret eller dets utvalg kan overprøve korrekt fattede RS vedtak og kan ikke fatte vedtak om å forby bruk av termisk kikkert. Inntil dette er behandlet på en riktig organisatorisk måte anmodes det derfor til hundeførere, jaktprøvedommere og jaktprøveledere at termisk kikkert ikke benyttes ved gjennomføring av jaktprøver, hverken i forkant av prøver eller under selve prøven.

Ved å avvente en organisasjonsmessig behandling vil jaktprøvegjennomføring uten bruk av termisk kikkert sikre en lik praksis for alle og økt kvalitet på jaktprøvedataene, noe som er svært viktig i avlsarbeidet på våre jakthunder.

Legg igjen en kommentar