21. mai 2024

Vinnere i 2023

TROEHK gjennomførte sitt 40.årsmøte på Tømmerneset 10.feb 2024.

Tilstede var i underkant av 40 nye og gamle medlemmer. I etterkant av årsmøte ble det gjennomført et medlemsmøte. På kvelden ble det avholdt festmiddag med utdeling av premieutdeling for sesongens jaktprøver og championater.

Av årsmøtets deltakere ble Mona Høgli Henriksen trukket som vinner av 1.premien- en Tracker i årsmøtelotteriet.

2023 var et meget aktivt år for TROEHK, med arrangering av NM Bandhund som det største løftet for klubben. Med god hjelp fra mange av klubbens 359 medlemmer- og godt samarbeid med lokale grunneiere, gikk arrangementet av stabelen på en veldig god måte. Det la heller ingen demper på stemningen TROEHK forsynte seg av premiebordet; Tommy Nilssen med Bjørgaskogen’s A Tero tok 3.plassen- samt at Bjørn Tore Furuly med Masterbakken’s BNH Felix kom på 4.plass.

I 2023 avviklet TROEHK 123 ettersøksprøver og 60 jaktprøver -band og løs. En betydelig innsats i skogen av hundeiere og dommere. Klubben har fått utdannet 3 nye dommere, og 7 til er under utdanning. Årets hund i TROEHK 2023 ble NJ(B)CH NO44754/22 Ittugaisas Chygge, eier Carina Iversen Jakobsen.

På Villmarksmessa i Bardu i juni deltok klubben sammen med andre klubber og gjennomførte utstilling, i tillegg til klubbens faste dobbeltutstilling i august. En flott arena for å møte medlemmer og verve nye.

Klubbens faste utstilling ble gjennomført 26. og 27. august. 60 hunder deltok lørdagen, og 60 på søndagen. Dag 1 dømte Camilla Hartz Repshus. BIS ble her Masterbakken’s CNR Nero, eier Bjørn Tore Furuly. Dag 2 var Kamilla Engen dommer. BIS ble B/F Tale av Jeskefjell, eier Stine-Renate Pedersen.

Styret for 2023 har bestått av; leder Solvar Nordheim- nestleder Anders Iversen- styremedlemmer Terje Karlsen, Helge Jakobsen og Ståle Bakkemo. Vararepresentanter har vært Trine Camilla Knutsen og Tonje Brandser.

Det kan nevnes at pga styremedlemmers verv i NEKF har varamedlemmer blitt brukt i styresammenheng- på fast basis.

2024 styret

 Det nye styret for 2024 fra venstre: nestleder; Ståle Bakkemo, styremedlem Tonje Brandser, leder Anders Iversen,  styremedlem Trine Camilla Knutsen,  varamedlem Helge Jakobsen og styremedlem Terje Karlsen.  Varamedlem Kristian Bakkejord ikke tilstede på foto.

Protokoll fra årsmøtet (pdf)

gammel ny leder

Tidligere leder Solvar Nordheim takker av og ønsker ny leder Anders Iversen lykke til.

Tekst og foto: Lars Dolmseth og Anders Iversen

Legg igjen en kommentar