21. mai 2024

I forbindelse med NEKFs 125 år jubileum utgis det er jubileumsbok spekket med elghund-materiale. Vi har vært så heldige å få Rønnaug og Tor Fjellheim til å «sette boken», deres tilbud sørger for en svært bilderik og illustrert bok. Jo Stenersen fra Rendalen har tegnet hodet til hver av de 9 elghundrasene – som pryder forsiden av boken.

Her har det vært mange bidragsytere, temaer omhandler organisasjonen hvor blant annet alle de 23 områdeklubbene har bidratt med 2 sider hver med sin klubbs historie og virke. Nordisk samarbeid, representantskapsmøtet og NEKF formål og fremtid beskriver også organisasjonen. Alle de 9 elghundrasene er grundig omtalt, samt avlsarbeidet, helsearbeidet, bruksegenskapene, mentalitet og jakt m.m. Boken inneholder også diverse oversikter, historier fra medlemmer og andre aktuelle temaer. Her bør det være lesestoff for de aller fleste og tallrike bilder som illustrerer bruken av våre hunder.

For medlemmer i Troms Elghundklubb:

Det enkelte medlem bestiller bok via oss ved å oppgi navn, adresse, epost og telefon nummer. Boken sendes fra trykkeriet direkte til det enkelte medlem. Vi tar opp bestilling på bøker fra sine medlemmer.

Pris per bok er 300,- i tillegg kommer pakking og frakt 110,- per bok. Pris per bok 410,-.

Vi må innkreve betaling på bestilte bøker fra våre medlemmer ved bestilling til vår Vipps #737437.

Frist for bestilling 01.04.2024 

For de som ikke er medlemmer av områdeklubb tilsluttet NEKF:

Boken bestilles ved å sende epost med bestilling, navn, adresse, epost og telefonnummer til sek.nekf@gmail.com Boken vil bli sendt fra trykkeriet. Pris 510,- inkludert pakking og frakt. Det vil gjelde andre priser til utland. Forbundssekretær fakturerer den enkelte.

Bestilling her:

    Legg igjen en kommentar