20. juni 2024
Embla på vinterprøve

Embla observerer elg Foto: Per-Kaare Holdal

Embla på vinterprøve
Embla observerer elg Foto: Per-Kaare Holdal

Gjennomføring av en jaktprøve – hovedpunkter

– Dommer bestemmer når det skal slippes

– Hundefører bestemmer i utgangspunktet hvor i tildelt terreng det skal slippes 

– Hundefører bestemmer i søkstiden

– Søkene føres i søkskolonnen i skogskortet. Toalettbesøk teller ikke som søk.

– Søkstiden er max 5 timer, skal avbrytes etter 1 time om hunden ikke har søk.

Når det blir uttak starter arbeidstiden og det er dommer som bestemmer. Hold god, men hørbar avstand til losen.

– Tell lostakt første gang etter 20 min., der etter flere ganger i løpet av prøven.

– La losen stå minimum 90 min før dere går innpå. «Uttaksplassen» har radius maks 100 meter. Det tolereres inntil 500 meters forflytning dersom uttaket skjer i et åpent område.

– Første støkking skal være meget forsiktig

– Hundefører SKAL prøve innkalling før 150 min

– Forflytning skal være minst 100 meter med taus hund før det kan kalles gjentak.

– Ideell losarbeid = 90+30+30+10 – Husk at ganglos ikke er påhengelighet.

– Det lønner seg å vente med hard støkking til tredje støkking. Da trenger dere normalt påhengelighet.

– Påhengelighet er tilbakelagt strekning etter elg, ikke returen.

– Før skogskort hver halvtime, hold styr på hva dere må forbedre. Hold hundefører orientert om status

– 300 minutt (5 timer) etter første uttak er arbeidstiden over og du kan ikke gi mer poeng i de fleste moment.

– Det kan brukes et par forsøk på å få koblet hunden. ( maks en time)

– Arbeidstiden kan vare inntil 2 timer etter mørkets frembrudd.

– Arbeidstiden kan settes på pause når hunden kommer inn etter at elg har gått på vann eller elv som ikke kan krysses. Starter igjen ved eventuelt nytt uttak. I mellomtiden løper søkstiden igjen.

Husk:

«Hunden har 100 poeng når den starter» Dommer skal bidra til å få ut det beste i hunden.

– Etiske retningslinjer.

 Vær presentabel.

 Ikke snakk om egne hunders meritter og eget oppdrett.

Gå gjennom selve hendelsesforløpet og få underskrift av hundefører på skogskortet

(kilde: Norske Elghundklubbers Forbund)

Legg igjen en kommentar