20. juni 2024

For de som er interesser i slik utdannelse viser vi til prøvereglementet kap. 5

5. GJENNOMFØRING AV JAKTPRØVEDOMMERUTDANNING

Egnede kandidater anmodes av respektive klubbers styre om å utdanne seg til dommere når nødvendig kvalifikasjoner er til stede. Det må være et flertall i styret for vedtaket.

Kandidater til jaktprøvedommere må ha god erfaring med den jaktform de skal bedømme.

Det må dessuten legges stor vekt på kandidatens personlige egenskaper. Viktig her er vurderingsevnen, pålitelighet og skriftlig og muntlig fremstilling.

Kandidater til jaktprøvedommere må selv ha trenet og ført hund til premie i den aktuelle jaktprøveform.

Styrets tilleggsvurdering

Kandidater til jaktprøvedommere må ha god erfaring med den jaktform de skal bedømme.

Vi vil spesielt peke på god erfaring med jaktformen, etikk, skikkethet og pålitelighet. (se under)

Vi vil også at det tenkes gjennom og avsettes tid til utdannelsen og ikke minst praktisering i ettertid.

Den enkelte kandidat kan bare ta utdannelse i en kategori av gangen!

Dommerne er en del av ryggraden i klubbens arbeid. Vi ønsker å legge vekt på personell som bidrar til å utvikle klubben og er med på å skape annen aktivitet i klubben. Altså ikke bare dommergjerningen.

Avslag på å starte elevarbeid vil bli begrunnet fra styre!

For å vurdere opptak av nye elever blir følgende framgangsmåte benyttes:

 1. 2 dommere må anbefale dommeren overfor styre
 2. Styre tar en prinsipiell diskusjon og tar kontakt med kandidaten dersom den vurderer han som en mulig dommer og hører om denne er interessert
 3. Kandidaten må vurdere om denne ønsker å bruke tid på både utdanningen og deretter dommergjerningen.
 4. Det vil også under vurdering bli lagt fram mulige elever for dommerkollegiet.
 5. Styrets endelige vedtak

Stikkord for vurderingen kan her nevnes:

 • God erfaring med den jaktform de skal bedømme. – Må legge fram hvor lenge / mye han har bedrevet jaktformen han skal bli dommer i.
 • Stor vekt på kandidatens personlige egenskaper og egnethet – her følger vi kriterier som legges til grunn i mange klubber;

o   Under egnethet skal det spesielt legges vekt på kandidatens holdning til etikk både før og under utdannelse. Det må legges særlig vekt på absolutt lojalitet ovenfor NKK, Prøveregler og Dommere. Herunder legges spesielt vekt dommerkandidatens innstilling og respekten for en annen dommers objektivitet, integritet og vurderinger.

En må som aktuell dommerkandidat ha vært sin oppførsel bevisst i alle sammenhenger som deltaker, tilskuer, arrangør og spesielt på sosiale medier.

 • Kandidatens vurderingsevne og skjønner jaktformen denne skal ta sin utdanning på. Dersom kandidaten har forholdsvis få jaktprøver kan vi pålegge flere elevarbeid enn de obligatoriske to før de starter på aspirantarbeidet.
 • Pålitelighet
 • Selv ha trent og Ført hund til premie. Har kandidaten gått flere jaktprøver? Helst til flere valører (ikke absolutt). Også 0-prøver teller med her.
 • Ellers det som står i reglementet for utdanning

Legg igjen en kommentar