Referat fra styremøte

Styremøte 3 – 2023 TROEHK

tehk08.05.2023 kl. 19.00 - Hos Helge

Alle deltar. Solvar, Anders, Helge, Ståle, Trine Camilla, Terje, Tonje

Fast A. Godkjenning referat forrige møte

Referat Styremøte 2 – 2023

 

toehk 104.04.2023 Hos Helge

Oppmøte (kl.18.00): Alle deltar. Solvar, Anders, Helge, Ståle, Trine Camilla, Terje, Tonje (sekretær/vara)

Referat fra styremøte 23/01

1

 

Vi har besluttet at ref. fra styremøte legges ut på vår nettside