Tilbud fra klubben

Prøver fra 01.05.2020

relieff grahundNKKs jakthundkomite åpner for avholdelse av prøver fra 01.05.2020 

Aktiviteter utsettes eller avlyses

1Informasjon til Troms Elghundklubb sine medlemmer:
 
På grunn av Koronapandemi må dessverre flere aktiviteter utsettes eller avlyses:

Årsmøtet 2019

logoÅrsmøtet for klubben ble avholdt lørdag 8. februar og valgte følgende styre og tillitsvalgte:

Anbefaling fra klubben

elghund 4Forbundsstyret oppfordrer at klubben og medlemmer følger med på anbefalinger gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (Se link under).

Underkategorier