Kjære utstillere!1

Slik situasjonen er i forhold til pandemien Covid-19, må vi ha klare retningslinjer for arrangementet.

Oppmøtetiden på startnummeret er ikke fleksibel. Du møter maks 30 minutter før du skal i ringen, ikke før det.

Det er ikke mulighet å komme til ringen før du faktisk skal inn i den.

Utstillingene er dessverre ikke åpen for publikum.

Utstillerne, med unntak av BIR-vinnere, må forlate området så snart hunden er ferdig bedømt. Det er ikke anledning til å bli igjen som tilskuer!

Men kom gjerne innom sekretariatet for å kjøpe rosetter og høre om du er heldig vinner av trekkpremier (som vi trekkerkatalognumrene før utstillingen begynner).

Vi har mange flotte premier!

Utstillere skal selv vise hundens bitt og tenner.

Når dommer går over hunden, skal utstiller stå på minst én meters avstand. Dommer eller ringsekretær kan, om nødvendig, selv holde i hundens bånd.

Om det tas vinnerbilder inne i ringene, skal avstand mellom personer opprettholdes.

Når alle raser er ferdig bedømt blir det avholdt BIS-finale valp og BIS-finale voksen.

Det er ikke mulighet å sette opp utstillingstelt rundt utstillingsringen.

Det vil ikke være kiosksalg. Det som trengs av mat og drikke må medbringes selv.

Alle som skal inn på utstillingsområdet må registreres med navn og mobilnummer. Alt dette blir slettet etter 10 dager ihht. Covid-19 reglene.

Alle disse påbudene og reglene er veldig kjedelige, men det positive er at det blir utstilling og hundene blir bedømt.

Personer som bryter reglene, kan bli bortvist fra arrangementet av utstillingens leder eller assistendende utstillingsleder.

Følg veiledning fra oss i gule vester, og spør oss om du er i tvil.

 

Husk:

Vask hendene godt med såpe eller desinfiser de godt.

Hold 1 meters avstand.

 

Vi kommer til å ha desinfiserende midler tilgjengelig på området.

Screenshot 2020 08 19 at 18.26.42

Vi gleder oss til å se dere!

Med vennlig hilsen utstillingskomiteen.