valper 1403Vi har fått melding om at avlsutvalget for jämthund konstaterer at interessen for nye kull, og henvendelser om valper, nå nærmest er fraværende. 

Det er også meldt at oppdrettere av kull som allerede er født melder om avbestillinger.

Det er grunn til å anta at denne situasjonen ikke vil endre seg den nærmeste tiden. Snarere må det forventes at myndighetenes reiseforbud og karantenekrav, sammen med manges endrede privatøkonomiske situasjon og selvpålagte forsiktighet for å unngå smitte, vil redusere etterspørselen ytterligere.

Vi vil derfor sterkt oppfordre oppdrettere som har planer om å gjennomføre paringer i løpet av våren til nøye å vurdere om dette bør settes på vent.