1Alle som har og jobber med hund har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler som for eksempel EØS-avtalen.

Når du velger et tema i listen under vil du finne selve regelverket, forklaringer og veiledninger til dette, skjema, gebyrer, kontaktinformasjon og mye mer.

Mattilsynet fører tilsyn med at alle følger regelverket slik de skal. Der det er aktuelt legger vi også ut tilsynsresultatene.

Les mer på Mattilsynets side