Vedtekter

 bir 400

Premie til odel og eie uansett rase og kjønn.

Årets utstillingshund 2016 ?

-eier må selv sende inn forslag til TROEK med nødvendig dokumentasjon.
-tildeles den hund uansett rase og kjønn som har best poengsum etter 3 utstillinger.
Beregnes ut slik: BIR 12 p, BIM 10 p, 2 btk/bhk 8 p, 3 btk/bhk 6 p, 4 btk/bhk 3 p.
 
tundra 2014 2
 
I tillegg får hunden 1 poeng pr påmeldte hund som den slo, i samme rase uansett kjønn.  Ved poenglikhet går yngre hunder forran eldre hund. Hunden må være jaktpremiert og fri for HD.
 
Årets jakthund - bandhund og løshund
Tildeles beste jakthund løshund og beste jakthund bandhund uansett rase. Eier må selv sende inn forslag til TROEK med nødvendig dokumentasjon.
Hunden skal minimum ha 3x 1 premie på jaktprøve. 2-dagers prøve regnes som 2 stk 1-dags prøve.
Årets jakthund blir den som har høyest gjennomsnitt av 3 prøver. Ved poenglikhet går yngre hund forran eldre hund. Hunden må ha minst VG på utstilling og være fri for HD.
 
Årets oppdretter
Må ha minst 3 hunder fra samme kull som har gått til 1.premie jaktprøve. (løs-eller band). Med ulikt antall hunder i kullet, rundes det ned. Kan ikke søkes på hund eldre enn 5 år. Eier må selv sende inn forslag til TROEK med nødvendig dokumentasjon.
 
Årets hund
Tildeles den hund som har høyest poengsum etter kvalifiseringsreglene til årets utstillingshund og jakthund. Felles for alle tildelingene er at alle premier må være tatt samme år som premiene gjelder for.
 
NB: Om noen ønsker å gi en vandrepokal til klubben, må giver søke om dette til styret og organisere alt rundt dette selv.