Image

2022 ble et aktivt år og vi er takknemlig for alle dere medlemmer og andre frivillige som hjelper oss slik at klubben kan bli et godt tilbud til medlemmer og gjester.

Vi mener og tror at vi har lyttet til de innspill som vi har mottatt og hatt både omstillingsevne og vilje til å lytte til deg som medlem og det blir avgjørende for å lykkes fremover.

Vi har ambisjoner om å styrke de vellykkede aktiviter og vurdere nye innspill fra deg som medlem. Samarbeid med raseklubber er noe vi har vektlagt også dette året, og det tenker vi vil være til både nytte og glede ikke bare for oss i klubben, men også for raseklubbene.

Kunnskap fra erfarne elghundeiere og -jegre er til nytte for nye medlemmer. Våre arrangement og prøver er med på å føre dette videre. Dette gjelder både faglige foredrag og samtalene rundt bålet. Eller ved deltakelse på prøver kan en erfaren dommer gi mye kunnskap til deg som ny elghund-eier. Og vi erfarne blir aldri for gammel til å lære noe nytt.

Jeg vil gjerne runde av med et lite ønske for det nye året og det er at dere har lav terskel for å kontakte leder eller noen andre i styret. Vi er her for deg og er det noe du ikke er fornøyd med, noe du vil at vi skal ta tak i, noe du lurer på eller trenger hjelp til, så hører vi veldig gjerne fra deg.

Med det ønsker jeg dere en riktig god juli og et godt nytt år og lykke til med elghund-året som kommer!
Solvar Nordheim
leder

Styret i Troms Elghundklubb

Image

Styret ønsker deg

God jul

og godt nytt år

Vi takker for samarbeidet

i 2022

Vi ser fram til et givende

år

2023