Nyheter

Norske Elghundklubbers Forbunds sølvmerke

solvar medalje

 Under avslutningsmiddagen på NM Bandhund 2023 hadde en tydelig rørt forbundsleder Endre Stakkerud den store glede av å overrekke Norske Elghundklubbers Forbunds sølvmerke til en veldig overrasket og rørt leder i Troms Elghundklubb Solvar Nordheim

Klart for registering av glaukom og ataksi hos NES

elghund 4

NKK vil fra nå legge inn/stambokføre resultater av gentester for disse to sykdommene i Dogweb. Resultatene for glaukom (grønn stær) har til nå kun vært lagret hos den enkelte hundeeier. I tillegg er gentesten for ataksi endelig verifisert ferdig og klar til bruk. Vi vil nå få mye lettere tilgang til disse viktige opplysningene i Dogweb. På sikt vil kjent status for disse to sykdommene bli et krav for registrering av avkom for norsk elghund sort.

Informasjon om Norsk Elghund Grå

elghund forbundDet er kommet frem at en gruppe elghundeiere har tatt initiativ til å etablere en ny raseklubb for Norsk Elghund Grå som etter eget utsagn skal ta over raseansvaret for denne rasen.  De skriver i sin informasjon på sosiale medier at de skal forvalte raseansvaret for denne rasen på vegne av Norsk Kennelklubb.

Helsekrav (DNA-test)

1Norsk Kennel Klubb v/ Sunnhetsutvalget har behandlet Norske Elghundklubbers Forbund sin søknad om helsekrav (DNA-test) og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021: