Tilbud fra klubben

Torslias Balder5 Er du interessert i kurset «Feltkontroll av hjorteviltkjøtt»?
 
Skogbrukets kursinstitutt kommer til Lyngseidet dersom flere enn 15 er påmeldte. Godkjent feltkontrollør skal inn ved omsetning av hjorteviltkjøtt.
Dette er et endags teorikurs over 8 timer innendørs på Skytterhuset Lyngseidet, med forelesninger, erfaringsutvekslinger og demonstrasjoner.
 
Etter gjenomført kurs vil godkjent feltkontrollør få utdelt kursbevis og nødvendige blanketter for kontroll av dyr som skal frembys for salg.
 
Kurset tilrettelegges særskilt for deltakere fra Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen ved at det tilpasses lørdagsruta for LyngenFERGA.
 
Selvsagt er det åpent for alle andre også med interesse og noe erfaring. Skogbrukets kursinstitutt gir på sine sider detaljinformasjon.
 
Gi tilbakemelding ved interesse, gjerne på PM, så kommer jeg tilbake med nærmere informasjon.