Tilbud fra klubben

Kurs «Feltkontroll av hjorteviltkjøtt"?

Torslias Balder5 Er du interessert i kurset «Feltkontroll av hjorteviltkjøtt»?
 
Skogbrukets kursinstitutt kommer til Lyngseidet dersom flere enn 15 er påmeldte. Godkjent feltkontrollør skal inn ved omsetning av hjorteviltkjøtt.

Kurs i Ettersøk videregående

elgprove

Miljødirektoratet har vedtatt endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjeldende fra 1.4.2016. I instruks A3, pkt. 6 kreves det at godkjente ettersøksekvipasjer skal benyttes til ettersøk av påkjørt/skadet hjortevilt. Disse må også nå ha gjennomført og bestått kurset «Ettersøk videregående».

Medlemstilbud

vest 1
 
Som medlem i klubben får du hele 30% rabatt på denne kvalitetsvesten fra Chevalier.

Utdanning jaktprøvedommere

Styre i Troms Elghundklubb har diskutert at vi tar opp igjen utdanning av prøvedommere..

For de som er interesser i slik utdannelse viser vi til prøvereglementet kap. 5

Les mer her

Underkategorier