Samlet 2.dags løshund 2017

elglosHer er premielista for årets samlet 2.dags løshund.

premering

Vi gratulerer.