tehk

Styret i klubben vår legger opp til et bredt tilbud til medlemmene.  Her er kurs, prøver og samlinger som burde være interessant for medlemmene og ikke minst for nye medlemmer.  

Her er aktivitetskalenderen.

Velkommen med.