20200815 173239 resizedHelseundersøkelsen Elghund 2021 er den første landsomfattende spørreundersøkelsen i sitt slag for de to norske elghundrasene.

Undersøkelsen skulle søke å gi svar på hunde-eieres oppfatning av elghunders helse, adferd og gemytt. Selv om man alltid vil kunne ønske seg høyere svarprosent, så har svarprosenten vært tilstrekkelig til å produsere en rapport som er representativ for de to norske elghundrasene. Rapportene danner grunnlag for emnene som omhandler helse, gemytt og adferd i RAS dokumentene for NEG og NES.

Mer på https://elghundforbundet.no/