logo klubb
 
Det blir avholdt på Tømmerneset 19.02.2022. Innkalling og saksliste blir lagt ut rundt måneskiftet januar/februar 2022.
Dette varslet blir lagt ut på vår FB-side og vår hjemmeside.
 
Saker som medlemmer vil ha behandlet på årsmøte må være styre i hende før 13.01.2022.
 
Forslag til valg må sendes til leder Valgkomiteer Espen Fyhn eller andre i valgkomitee Tom Einevoll og/eller Lena Tollefsen fortløpende
 
Styre