NM i bandhund i 2023

 

Troms Elghundklubb har fått tildelt NM i bandhund i 2023

Som en følge av det må vi arrangere ungdomsmesterskap i 2022.

Vi planlegger nå slik at begge disse mesterskapene avholdes på Sommerfryd leirsted ved Rossfjordvannet. Samtidig har vi utstillinger på Tømmerneset (Dobbelutstilling?) nært opp mot dette.

Datoer er endelig ikke satt, men Ungdomsmesterskap Bandhund blir mest sannsynlig i august 2022 og NM Bandhund august 2023.

Nærmere dato vil komme.