harley 700Harley og Stine-Renate starter som nr. 20 i NM Løshund 2020

 Her er startlisten og mer informasjon ligger på denne Facebook-siden

nm loshund

Elghund-klubbene på Agder inviterer til Norgesmesterskap Løshund 14. – 16. September 2020. Tirsdag 15. og onsdag 16. er konkurransedager.

NM avholdes med utgangspunkt i Troll Aktiv – en aktivitetspark som er bygd som en «landsby» like nord for Evje sentrum nederst i Setesdal.

Utdrag av uttaksregler til NM:

  • Hunden må ha norske eiere og være norskregistrert.
  • Hunden må være registrert på påmeldt eier senest 30.6. året før NM.
  • Hunden må ha dokumentert HD-status som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav til rasens avlshunder.
  • Hunden må ha minimum 3-tre 1. premier på jaktprøver hvor den ene er en 2-dagers prøve.
  • Hunden må ha minimum1-en Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd innen NM arrangeres.

Det er bare prøver tatt i Norge etter norske prøveregler som gjelder for uttaket. Gjennomsnittlig poengsum for hundens 3 beste prøvedager gjelder for uttaket. 2-dagers prøve = 2 prøvedager. Telemark Elghundklubb kan stille med en deltaker i NM. Det tas også ut en reserve.