tegning jamt
 
Troms Elghundklubb åpner nå for prøver etter anbefalinger fra  Norske elghundklubbers forbund og Norsk Kennel Klub
 
  • Fra. 1. mai kan vi gjennomføre Blodsporprøver. Denne meldes på elektronisk og er åpnet for det.
  • Fra 1. juli fersksporprøver – her er det også åpnet for elektronisk påmelding
  • Fra 1. juli Bandhund prøverMEN her er ikke åpnet for påmelding enda. NKK legger om programmet og registrering er ikke klar. Det vil komme nærmere beskjed når det er klart
  • Fra 20. august Løshund prøver. Her er heller ikke åpnet for påmelding av samme grunn som over.
Det åpnes nå for påmeldinger elektronisk.
 
Det legges stor vekt på at smittevernregler fra myndigheter SKAL overholdes og følges. Det kan gi noen utfordringer underveis som påvirker gjennomføringsevne / -hastighet. Dommer og deltager må vurdere sin egen deltagelse, dersom dommer / hundefører eller dommers/ deltagers nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.
 
Alle papirer skal sendes digitalt til dommer før prøven starter. Eks. ID-nummer, registreringsbevis og vaksinasjonsattest. Det samme gjelder dersom dommer sender noe tilbake til hundefører.
 
Orientering om praktisk gjennomføring av prøven - slik at smittevernregler overholdes - blir sendt hundefører eller en gjennomgang på Mail eller telefon mellom hundefører og dommer.
 
tegning 1