1Informasjon til Troms Elghundklubb sine medlemmer:
 
På grunn av Koronapandemi må dessverre flere aktiviteter utsettes eller avlyses:
- Oppdatering av Prøveledere som skulle gjøres i mars ble avlyst pga. Korona. «gamle» program og gjennomføring skal følges.
- RS er avlyst (En del kubber har «protestert» og mener det skal heller utsettes) (?) Vi i styre TROEHK er ikke med på en slik «protest», men mener RS-ordfører og Lov og kontroll komiteen har tatt en klok avgjørelse.
- Jaktprøver, ettersøksprøver mv. Avventer oppstart. Ikke satt dato, men blir gjort i samsvar med signaler fra NKK og NEKF. Ikke åpnet for påmelding heller. Er under vurdering i NEKF og NKK no. I alle fall ikke noe før 1. mai (men vi har nok heller ikke mulighet før da uansett) (Snø)
- Tromsutstillinga 7.juni 2020. Det blir ikke utstilling i juni. Vi ser om vi kan få satt opp ei dobbelutstilling i august.
- GPS – kurs 5. juni utsettes på ubestemt tid
- Kurs Bandhund 3. juli – Utsettes også. Blir med stor sannsynlighet ikke gjennomført før i 2021.
- Bandhund helg 4. – 5. juli avlyses eventuelt tas opp dersom forhold tilsier mulighet
- Løshund NM, Nordic mv. avventer vi signaler fra NKK og NEKF
- Helge Jakobsen har trukket seg fra forbundsstyre da han oppfattet mistillit fra flere klubber. Vi misliker sterkt situasjonen som også kan splitter elghundnorge, men tar det til etterretning.
- Andre møter og kurs blir satt på vent! (Styremøter uten at vi møter fysisk - digitalt)
 
Vi beklager situasjonen og vi vil komme tilbake når vi vet mer.
 
Vi vil be våre medlemmer ta hensyn og følge de henstillinger våre myndigheter og forbund kommer med. Ser at en del miljøer kommer med tolkninger og prøver å lese mellom linjene. Vi legger oss ikke på en slik linje. Vi ønsker ikke å utsette våre medlemmer risiko for å kunne bli syk eller det som verre er med klubbaktiviteter.
 
Styre Troms Elghundklubb