Norske Elghundklubbers Forbunds sølvmerke

solvar medalje

 Under avslutningsmiddagen på NM Bandhund 2023 hadde en tydelig rørt forbundsleder Endre Stakkerud den store glede av å overrekke Norske Elghundklubbers Forbunds sølvmerke til en veldig overrasket og rørt leder i Troms Elghundklubb Solvar Nordheim

Informasjon om Norsk Elghund Grå

elghund forbundDet er kommet frem at en gruppe elghundeiere har tatt initiativ til å etablere en ny raseklubb for Norsk Elghund Grå som etter eget utsagn skal ta over raseansvaret for denne rasen.  De skriver i sin informasjon på sosiale medier at de skal forvalte raseansvaret for denne rasen på vegne av Norsk Kennelklubb.

Helsekrav (DNA-test)

1Norsk Kennel Klubb v/ Sunnhetsutvalget har behandlet Norske Elghundklubbers Forbund sin søknad om helsekrav (DNA-test) og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021:

Klart for registering av glaukom og ataksi hos NES

elghund 4

NKK vil fra nå legge inn/stambokføre resultater av gentester for disse to sykdommene i Dogweb. Resultatene for glaukom (grønn stær) har til nå kun vært lagret hos den enkelte hundeeier. I tillegg er gentesten for ataksi endelig verifisert ferdig og klar til bruk. Vi vil nå få mye lettere tilgang til disse viktige opplysningene i Dogweb. På sikt vil kjent status for disse to sykdommene bli et krav for registrering av avkom for norsk elghund sort.