Årsmøtet 2021

tegning 1Årsmøtet i TROEHK vil blir avholdt fredag 05.mars 2021 kl. 19:00, et sted i Midt-Troms.