Uncategorised

Alvorlig sykdom hos hunder - ukjent årsak

elghund siluettMattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU arbeider for å finne årsaken til sykdommen. NKK oppfordrer til å følge Mattilsynets anbefalinger i forhold til smittevern frem til vi vet hva som forårsaker sykdommen. Ny informasjon publiseres fortløpende i denne artikkelen.