grasrotandelen 80 blaafb

elgprove

 

       Som vi har meldt tidligere har klubben lagt opp til et aktivt år.

Bandhundprøvene er startet og det samme er blod-og fersksporprøver.  Og klubben planlegger ny utstilling.

Her er foto fra nylig avlagt bandhundprøve med til venstre Svein-kyrre Jakobsen og Jan Oddvar Eriksen. Hunden er norsk elghund grå. K-L Ylva av Jeskefjell.

elgprove