Troms elghundklubb

Velkommen som medlem. Medlemmer i TROEHK er gjennom klubbens medlemskap i NEKF tilsluttet Norske Elghundklubbers Forbund, og underlagt NEKFs lover og vedtak. Ordinære medlemmer er automatisk medlem av NKK. . .

God påske og konkurranse

paaske200 

Vi inviterer til en påske-konkurranse.  Les mer her.

Sosialt og lærerikt - det er klubben vår